Quad na wyposażeniu OSP Brzostek

29 lutego 2024 Godniak 0

Do naszej Jednostki dostarczono zamówiony fabrycznie nowy pojazd ratowniczy QUAD CF MOTO 520L z wyposażeniem, który znacznie podniesie bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Brzostek i Powiatu Dębickiego. […]

Wsparcie Fundacji ARP

29 listopada 2023 Godniak 0

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu udzieliła nam wsparcia finansowego w kwocie 6 tysięcy zł. Pozostały wkład własny pochodził ze środków własnych stowarzyszenia. Za przekazaną darowiznę zakupiliśmy […]

Nowoczesny sprzęt ratowniczy

1 listopada 2023 Godniak 0

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zrealizowaliśmy zadanie pn. […]

Zapytanie ofertowe

15 sierpnia 2023 Godniak 0

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych w ramach realizowanych zadań na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Jednostki OSP […]

1,5 % podatku dla OSP Brzostek

20 lutego 2023 Godniak 0

1,5 PROCENT PODATKUNA RZECZ OSP BRZOSTEK ” Znając Państwa poparcie dla działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych apelujemy o przekazanie 1,5% podatku należnego za rok 2022 […]