REGULAMIN RESCUE BRZOSTEK 2024

1. Organizatorem RESCUE BRZOSTEK 2024 jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku i Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz do stosowania jego postanowień. Rejestracja uczestnika na Warsztaty oznacza akceptację regulaminu.

3. Warsztaty wg harmonogramu:

  • 13.07.2024 r. – DZIEŃ I

– Seminarium – Otwarcie i wykład dla uczestników w sali wykładowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Lokalizacja: Klecie 125, 39-230 Brzostek.

– Szkolenie praktyczne na poligonie ratowniczym

Lokalizacja: Teren miejscowości Klecie, 39-230 Brzostek woj. Podkarpackie

  • 14.07.2024 r. – DZIEŃ II

– Szkolenia praktyczne na poligonie ratowniczym

Lokalizacja: Teren miejscowości Klecie, 39-230 Brzostek woj. Podkarpackie

4. Koszty uczestnictwa w RESCUE BRZOSTEK 2024:

  • Seminarium i warsztaty – 750 zł/osoba.

UWAGA!!! W przypadku potrzeby wystawienia faktury do kwoty 750 zł zostanie doliczony podatek.

5. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na stronie internetowej organizatora: Rejestracja Rescue Brzostek 2024 – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku (straz-brzostek.pl)

6. Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników RESCUE BRZOSTEK 2024.

7. Planowana liczba uczestników RESCUE BRZOSTEK 2024:

– Seminarium – wykład max. 96 osób,

– Warsztaty – ćwiczenia max. 96 osób.

8. Zastrzegamy, że głównym kryterium kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń oraz zaksięgowanie wpłaty w wyznaczonym terminie. W przypadku bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem zostanie wprowadzony limit ilości osób zakwalifikowanych z danej Jednostki o czym organizator poinformuje poprzez stronę internetową www.straz-brzostek.pl i media społecznościowe.

9. Rejestracja trwa od 10.05.2024 godz. 19:00 do dnia 24.05.2024 r.

W przypadku wyczerpania miejsc dla uczestników organizator zakończy automatycznie rejestrację przed upływem 24.05.2024 r.

10. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na wydarzenie zostanie wysłana najpóźniej 10 dni roboczych od daty zakończenia rejestracji. Uczestnik zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie zostają skreślone z listy uczestników a na ich miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej.

11. Płatność odbywa się w sposób następujący:

Po informacji zwrotnej dla uczestników zakwalifikowanych należy dokonać wpłaty należnej kwoty za warsztaty na numer konta podany w informacji zwrotnej po rejestracji przez Organizatora.

12. Rezygnacja z uczestnictwa w Rescue Brzostek 2024

  1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w warsztatach, informując o tym Organizatora za pośrednictwem e-maila na adres: strazbrzost@interia.pl , nie później niż 14 dni przed planowanym terminem Warsztatów.
  2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach później niż 14 dni przed planowanym terminem Rescue Brzostek 2024, wniesiona opłata przepada.

13. Cena zawiera: opłaty organizacyjne, wyżywienie, bufet, materiały szkoleniowe, pakiet startowy dla uczestnika, ubezpieczenie. Cena nie zawiera opłat za nocleg, transport uczestników na miejsce warsztatów.

14. Mając na uwadze charakter służbowy wydarzenia podczas seminarium – wykładów obowiązuje umundurowanie koszarowe. Na terenie całego poligonu do ćwiczeń obowiązuje ubranie specjalne i środki ochrony indywidualnej przewidziane do działań ratowniczo- gaśniczych. Uczestnik jest zobowiązany posiadać powyższe środki we własnym zakresie.

15. Wymagania uczestników biorących udział w ćwiczeniach praktycznych:

  • Aktualne badania lekarskie. Podczas ćwiczeń należy mieć przy sobie kserokopię zaświadczenia lekarskiego do wglądu przez Organizatora.
  • Ukończone szkolenie minimum podstawowe strażaka (OSP lub PSP).
  • Posiadać doświadczenie w akcjach ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności z zakresu ratownictwa technicznego.
  • Aktualne ubezpieczenie NNW w macierzystej Jednostce.

16. Posiadanie wyposażenia przez uczestnika:

Ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne (pożarnicze) lub techniczne, hełm pożarniczy lub techniczny, kominiarka strażacka. Organizator nie przewiduje wyposażania uczestników powyższym sprzętem.

17. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad BHP.

18. Kontakt z Organizatorem odbywa się jedynie drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach Organizator nawiąże kontakt telefoniczny po uprzednim wysłaniu zapytania przez uczestnika.

19. Zastrzegamy, że postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na oficjalnej stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościowych Facebook.

20. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów otrzyma stosowny imienny Certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach RESCUE BRZOSTEK 2024.

ORGANIZATORZY

Aktualizacja: 05.06.2024 godz. 09:25