KIEROWNICTWO

Prezes OSP Brzostek

Jan Krajewski

Naczelnik OSP Brzostek

Rafał Godniak

Wiceprezes OSP Brzostek

Krzysztof Kawalec

Skarbnik OSP Brzostek

Stanisław Cholewiak

Sekretarz OSP Brzostek

Daniel Wójcik

Gospodarz OSP Brzostek

Jerzy Kawalec

Członek Zarządu OSP Brzostek

Łukasz Czachara