KIEROWNICTWO

Prezes OSP Brzostek /                                                        Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP

Daniel Wójcik

Naczelnik OSP Brzostek

Rafał Godniak

Z-ca Naczelnika OSP Brzostek

Dawid Grygiel

Skarbnik OSP Brzostek

Stanisław Cholewiak

Sekretarz OSP Brzostek

Krzysztof Kawalec

Gospodarz OSP Brzostek

Jerzy Kawalec

Członek Zarządu OSP Brzostek/ Prezes Honorowy OSP Brzostek

Jan Krajewski