ZAPYTANIA OFERTOWE


Brzostek, dnia 04.12.2023 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku
ul. Adama Mickiewicza, 39-230 Brzostek
NIP: 872-21-54-768, REGON: 691 692 768

Tel. 14 6830 998,

Mobile: 518 918 998,
E-mail: strazbrzost@interia.pl

Dostawa pojazdu ATV (quad) wraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku w ramach realizowanego projektu „Wzmocnienia potencjału ratowniczego OSP Brzostek poprzez zakup specjalistycznego pojazdu typu Quad”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023

Do: Dostawcy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku zaprasza do składania ofert na dostawę pojazdu typu quad ATV zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Termin złożenia oferty do dnia: 08.12.2023 r.
 2. Termin realizacji zamówienia do dnia:  28.12.2023 r.
 3. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące
 4. Kryterium oceny ofert – cena 100 %
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania każdego warunku realizacji zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności losowych mogących negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.

Uwagi co do przedmiotu zamówienia:

 • Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych i musi spełniać wszelkie wymagania stawiane dla tego typu sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wszystkie elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, muszą być fabrycznie nowe

Ofertę prosimy dostarczyć pocztą, e-mailem na adres: strazbrzost@interia.pl  bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doręczenia z zamawiającym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 14.12.2023

Załączniki do zapytania:

Zał. nr 1 za__nr_1_OPZ_quad_OSP_Brzostek_2023

Zał. nr 2 Wzór umowy z dnia 04.12.2023


Brzostek, dnia 15.08.2023 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku
ul. Adama Mickiewicza, 39-230 Brzostek
NIP: 872-21-54-768, REGON: 691 692 768

Tel. 14 6830 998,
E-mail: strazbrzost@interia.pl

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” ze środku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023

Do: Dostawcy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na poniżej opisane przedmioty zamówienia:

 1. Motopompa pływająca MP-4/2 POSEJDON II BS – 1 kpl.

Termin złożenia oferty do dnia: 23.08.2023 r.

Termin realizacji zamówienia do dnia:  30.09.2023 r.

Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Uwagi co do przedmiot zamówienia:

 • W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego. Zapis nie obowiązuje dostawców gwarantujących odbiór zamówienia w swojej siedzibie z zastrzeżeniem że znajduje się ona w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby zamawiającego.
 • Wszystkie towary objęte dostawą muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
  i dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych i musi spełniać wszelkie wymagania stawiane dla tego typu sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wszystkie elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, muszą być fabrycznie nowe

Ofertę prosimy dostarczyć pocztą, e-mailem bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności losowych mogących negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.


Brzostek, dnia 15.08.2023 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku
ul. Adama Mickiewicza, 39-230 Brzostek
NIP: 872-21-54-768, REGON: 691 692 768

Tel. 14 6830 998,
E-mail: strazbrzost@interia.pl

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ze środków WFOŚiGW.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

Do: Dostawcy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na poniżej opisane przedmioty zamówienia:

 1. Buty specjalne VM Black Fighter – CNBOP – ilość 4 pary
 2. Kominiarka strażacka KERMEL BALLYCLARE – CNBOP – ilość 4 szt.
 3. Sygnalizator bezruchu motionSCOUT K-T – CNBOP – ilość 1 szt.
 4. Kątowa latarka akumulatorowa NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 – ilość 2 kpl.
 5. Bosak teleskopowy dielektryczny BTD-B-drążek – ilość 1 szt.
 6. Narzędzie wielofunkcyjne teleskopowe MS (Bosak teleskopowy wielofunkcyjny) – ilość 1 kpl.
 7. Ubranie specjalne Ballyclare Xenon PL 2 cz. – CNBOP – ilość 3 kpl.
 8. Aluminiowa podpora teleskopowa „RESCUE STRUT- Vehicle” zintegrowana z pasem mocującym oraz podstawą ślizgowo-oporową 120-190 cm, nośność 1500kg – ilość 2 szt.

Termin złożenia oferty do dnia: 23.08.2023 r.

Termin realizacji zamówienia do dnia:  30.09.2023 r.

Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Uwagi co do przedmiot zamówienia:

 • W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego. Zapis nie obowiązuje dostawców gwarantujących odbiór zamówienia w swojej siedzibie z zastrzeżeniem że znajduje się ona w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby zamawiającego.
 • Wszystkie towary objęte dostawą muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
  i dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych i musi spełniać wszelkie wymagania stawiane dla tego typu sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wszystkie elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, muszą być fabrycznie nowe

Ofertę prosimy dostarczyć pocztą, e-mailem bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności losowych mogących negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.