TEREN DZIAŁANIA

Teren operacyjny działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku obejmuje gminę: Brzostek. Dodatkowo wedle potrzeb Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Dębicy dysponowana na teren powiatu dębickiego lub sąsiednich powiatów,
Łączna powierzchnia Gminy Brzostek to 122,62 km² i 13 332 tys. ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 108 mieszkańców na 1 km².