JEDNOSTKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku jest Jednostką typu S-4 włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 1995 roku. Obecnie według kategoryzacji Jednostek Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku jest Jednostką Operacyjno – Techniczną kategorii I. Realizuje specjalizacje w zakresie podstawowym które obejmują:

  • Ratownictwo Techniczne
  • Ratownictwo Medyczne
  • Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne
  • Ratownictwo Poszukiwawczo – Ratownicze