HISTORIA

Jednostka Straży Pożarnej w Brzostku została założona w 1888 roku („Przewodnik Pożarniczy” nr XI z 1889r. s. 83-84). Od samego początku zaznaczyła swą prężną działalność czego dowodem było posiadanie swoich pomieszczeń w Ratuszu oraz sprzęt („trzy sikawki” – zakupione i przywiezione z Wiednia). Jednostka brała czynny udział w życiu politycznym i gospodarczym Brzostka. Była inicjatorem założenia Organizacji “Strzelec” która później bierze udział w walce o wyzwolenie i wolność Polski pod dowództwem Józefa Piłsudskiego /pamiątkowa tablica wmurowana w budynku Urzędu Gminy dnia 4 VIII 1939 roku Straż Pożarna również w okresie międzywojennym organizuje w swoich szeregach drużynę sportową. Mieszkańcy w dowód uznania strażakom fundują sztandar w 1928 roku. Pod tym sztandarem jednostka pracuje dla dobra mieszkańców i ojczyzny – niesie pomoc w klęskach żywiołowych, pracuje dla dobra rozwoju Brzostku i podtrzymuje dobre imię strażaków. Strażacy zrzeszający się pod tym sztandarem biorąc czynny udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Po klęsce wrześniowej nie chowają swego sztandaru lecz z nim bierze udział w świętach kościelnych przypominających polskość. W 1942 roku sztandar ukrywają przed faszystami niemieckimi. Z powodu złego zabezpieczenia po wojnie okazuje się że sztandar jest znacznie zniszczony. W dobrym stanie jest zachowany obraz dwustronny przedstawiający postać świętego Floriana a druga strona – Matka Boska Królowa Polski.

Podczas II wojny światowej wielu strażaków zginęło a Brzostek został doszczętnie zburzony /przebieg linii frontu/. Strażacy pod zniszczonym sztandarem św. Floriana przystępuje do odbudowy Brzostka. W dowód uznania mieszkańcy ponownie fundują sztandar strażakom wykorzystują obraz ze zniszczonego sztandaru przedwojennego a było to w 1958 roku w 70 rocznicę powstania jednostki straży. Pod tym sztandarem jednostka działa dla dobra ludzi osiągając znaczne sukcesu. Nie zważając na różne zawieruchy polityczne pod tym sztandarem strażacy zawsze się gromadzili i działali dla dobra ludzi swego środowiska – Polski. Sztandar ten był widoczny na świętach strażackich, kościelnych i państwowych. Był i jest chlubą strażaków oraz mieszkańców Brzostka. Pod tym sztandarem dokonano wiele osiągnięć tak dla straży jak i mieszkańców Brzostka i nie tylko Brzostka. Częste używanie tego sztandaru doprowadziło do jego częściowego zniszczenia. Ponownie strażacy i mieszkańcy w dowód uznania i podziękowania dla jednostki z pod tego sztandaru funduje nowy sztandar na 100 lecie istnienia jednostki tj. w 1988 roku. Zasłużony sztandar zajął miejsce mu należne w sali tradycji – świetlicy i jest nadal chlubą naszej Jednostki. Pod tym sztandarem Jednostka w dowód uznania za działalność w 1995 jako jedna z pierwszych w Polsce jednostek OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Kultywując tradycje oraz zasługi jakie posiada obecnie Jednostka OSP Brzostek działająca pod tym sztandarem bojowe tj. dwa IVECO (GCBA) i jednego PEUGEOTA (SLRT) środki na ten cel przeznaczył UG Brzostek, dalszym priorytetowym celem w działalności jest oddanie do użytku nowej siedziby OSP – modernizowanej Remizy oraz przeprowadzenie szkoleń wszystkich członków straży w tym szkoleń specjalistycznych.

W dniu 19 lipca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku obchodziła 120-lecie istnienia oraz oddanie i poświęcenie nowej remizy. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu przy Szkole Podstawowej w Brzostku jednostek OSP, pocztów sztandarowych OSP z terenu gminy Brzostek oraz z Kołaczyc, Jodłowej, Brzysk, Pilzna i Czarnej, kompanii honorowej z OSP Kołaczyce, orkiestry dętej z OSP Jodłowa, zaproszonych gości, wśród których przybyli m. in.: Poseł na sejm i zarazem wiceminister skarbu Jan Bury, doradca ministra skarbu i prezes powiatowy PSL Bogdan Płodzień, komendant wojewódzki OHP w Rzeszowie Mariusz Szewczyk, Dyrektor WORD Krosno Jerzy Czech, radni sejmiku woj. podkarpackiego Andrzej Reguła i Jan Pieniądz, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kamiński, radni Rady Powiatu Maria Przebięda i Jan Chmura, Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa, Komendant Powiatowy Policji w Dębicy Andrzej Świder, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Jaśle Andrzej Przebięda, Komendant Powiatowy PSP w Dębicy Wojciech Buszek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle Bogdan Ziemba, Zarząd Powiatowy ZOSP: prezes Krzysztof Moskal i sekretarz Zbigniew Mróz, radni Rady Gminy w Brzostku na czele z Przewodniczącą Zofią Skórską, burmistrzowie i wójtowie powiatu dębickiego, Zarząd Gminny OSP na czele z prezesem Piotrem Szczepkowiczem i Komendantem Krzysztofem Zegarowskim, pracownicy Urzędu Gminy w Brzostku, sołtysi, prezes TMZB w Brzostku Krzysztof Kolbusz, przedstawiciele miejscowych szkół i zakładów pracy oraz mieszkańcy Brzostku, po czym nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się Msza święta koncelebrowana przez ks. Proboszcza Jana Cebulaka oraz strażaka OSP Brzostek ks. Pawła Samborskiego, który odprawiał Mszę w ornacie ufundowanym przez OSP Brzostek dla Parafii Brzostek. Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz ofiarował strażakom figurę Św. Floriana. Wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami Brzostku do nowej remizy OSP. Strażacy złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą Józefa Piłsudskiego. Przemarsz zebranych prowadził Szwadron Niepołomice w barwach 8 pułku ułanów ks. Józefa Poniatowskiego i kompania honorowa. Na placu przy nowej siedzibie jednostki, zgodnie z ceremoniałem, dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości jednostek do uroczystości oddania do użytku nowej remizy, poświęcenia obiektu i samochodów oraz uroczystości 120-lecia OSP w Brzostku, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej, a orkiestra odegrała hymn państwowy. Po tej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Po wystąpieniu wójta gminy Brzostek ks. Proboszcz Jan Cebulak dokonał poświęcenia nowej remizy OSP. Po poświeceniu prowadząca uroczystość druhna Maria Smoroń przedstawiła krótki rys historyczny Jednostki OSP Brzostek.

Później nastąpiło wbicie gwoździ w tablicę pamiątkową, co jest wyrazem podziękowania za pomoc okazywaną jednostce OSP Brzostek wraz z wpisem do księgi pamiątkowej. Uroczystość oddania do użytku nowej remizy i 120-lecia OSP w Brzostku to historyczna chwila i wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Stanisław Cholewiak, Kazimierz Kłęk, Józef Niklewicz, Maria Smoroń, Srebrnym Medalem: Sylwester Drapich, Grzegorz Gajda, Zdzisław Godniak, Piotr Halz, Grzegorz Kłęk, a Brązowym: Waldemar Baran, Łukasz Godniak, Rafał Godniak, Jurek Kawalec i Wiktor Wypiór. Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: Krzysztof Baran, Iwona Godniak, Jarosław Klich, Piotr Kula, Łukasz Potrzeba i Seweryn Surdel. Weterani OSP Brzostek otrzymali odznaczenia za wysługę lat: Sławomir Piątek (60 lat), Stanisław Cholewiak (60), Czesław Rozwadowski (60), Mieczysław Lisowski (60), Edward Cholewiak (50), Zdzisław Tułecki (45), Julian Zastawny (40) i Jan Krajewski (40).

Po wręczeniu odznaczeń nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości, a później głos zabrał w imieniu Jednostki OSP Brzostek jej Prezes Jan Krajewski, który wręczył podziękowania za pomoc w formie dyplomów grawerowanych i okolicznościowych medali. Prezes w swoim wystąpieniu podziękował gorąco panu Leszkowi Bieńkowi Wójtowi Gminy Brzostek, Radzie Gminy, władzom Związkowym Ochotniczych Straży Pożarnych za pomoc merytoryczną przy budowie oddanego obiektu, a księdzu proboszczowi Janowi Cebulakowi i druhowi księdzu Pawłowi Samborskiemu za celebrę uroczystości i opiekę duszpasterską. Podziękował też w imieniu odznaczonych i wyróżnionych na tej uroczystości za docenienie starań na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

OBECNIE

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku jest Jednostką Operacyjno-Techniczną kategorii JOT – I (zdolną do podjęcia w czasie dysponowania do 5 minut następujących działań: działania ratownicze w czasie pożarów, działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych, udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej, działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych, w sile plutonu z własnym obszarem chronionym obejmującym teren powiatu), typu S-4 (wyposażona w 4 samochody), włączona została do KRSG w 1995 roku.