NABÓR DO OSP BRZOSTEK

Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi naszej OSP zapraszamy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku przy ul. Mickiewicza 12. . Nabór strażaków trwały cały rok.

Wymagania Stawiane Kandydatom do Ochotniczej Straży Pożarnej:

– posiada obywatelstwo polskie

– korzysta z pełni praw publicznych

– wiek od 18 do 60 lat.

nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w OSP

mieszka na terenie miejscowości Brzostek lub na terenie miejscowości przyległej ( nie dalej niż 5 km od Brzostku )

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do OSP musi wypełnić deklarację wstąpienia do OSP. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu tej deklaracji przez Zarząd OSP rozpocznie on okres kandydacki. W tym czasie przyszły strażak ochotnik zapoznaje się ze specyfiką Jednostki, jej wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego oraz jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla OSP.

Po okresie kandydackim, który zazwyczaj trwa ok. 3 miesiące składa się uroczyste ślubowanie przyjmowane z rąk Zarządu, walnego zgromadzenia członków bądź uczestników uroczystości strażackich. Potem zakłada się mundur strażacki i uczestniczy się w szkoleniu pożarniczym.

Z okresu kandydackiego na strażaka ochotnika zazwyczaj zwalnia się osoby aktywne w MDP, czyli młodzieżowych drużynach pożarniczych i osoby budzące powszechny szacunek oraz zaufanie wśród wszystkich lub zdecydowanej większości członków OSP.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OSP BRZOSTEK