Nowoczesny sprzęt ratowniczy

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zrealizowaliśmy zadanie pn. ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzostek celem zwiększenia potencjału technicznego” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, środków z budżetu Gminy Brzostek i środków własnych Jednostki zakupiono:
1. Buty specjalne VM Black Fighter – CNBOP – ilość 4 pary
2. Kominiarka strażacka KERMEL BALLYCLARE – CNBOP – ilość 4 szt.
3. Sygnalizator bezruchu motionSCOUT K-T – CNBOP – ilość 1 szt.
4. Kątowa latarka akumulatorowa NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 – ilość 2 kpl.
5. Bosak teleskopowy dielektryczny BTD-B-drążek – ilość 1 szt.
6. Narzędzie wielofunkcyjne teleskopowe MS (Bosak teleskopowy wielofunkcyjny) – ilość 1 kpl.
7. Ubranie specjalne Ballyclare Xenon PL 2 cz. – CNBOP – ilość 3 kpl.
8. Aluminiowa podpora teleskopowa „RESCUE STRUT- Vehicle” zintegrowana z pasem mocującym oraz podstawą ślizgowo-oporową 120-190 cm, nośność 1500kg – ilość 2 szt.