Wsparcie Fundacji ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu udzieliła nam wsparcia finansowego w kwocie 6 tysięcy zł. Pozostały wkład własny pochodził ze środków własnych stowarzyszenia.

Za przekazaną darowiznę zakupiliśmy :

  • Zestaw PSP R-1 plecakowy, deska ortopedyczna, szyny kramera – 1 kpl.
  • Zestaw szyn kramera – 1 kpl.
  • Ciśnieniomierz naramienny – 1 kpl.