Wsparcie Fundacji ARP

29 listopada 2023 Godniak 0

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu udzieliła nam wsparcia finansowego w kwocie 6 tysięcy zł. Pozostały wkład własny pochodził ze środków własnych stowarzyszenia. Za przekazaną darowiznę zakupiliśmy […]

Nowoczesny sprzęt ratowniczy

1 listopada 2023 Godniak 0

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zrealizowaliśmy zadanie pn. […]