Quad na wyposażeniu OSP Brzostek

Do naszej Jednostki dostarczono zamówiony fabrycznie nowy pojazd ratowniczy QUAD CF MOTO 520L z wyposażeniem, który znacznie podniesie bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Brzostek i Powiatu Dębickiego. Zakupiony sprzęt będzie używany podczas działań ratowniczych i znajdzie swoje zastosowanie w każdej dziedzinie ratownictwa gdzie zachodzi potrzeba transportu ratowników i sprzętu w trudnym terenie. Będzie pomocny w przypadkach zaginięć osób, klęsk żywiołowych, transportu osób chory i poszkodowanych, monitorowania zagrożeń itp.

Pojazd marki CF MOTO to nowoczesny pojazd terenowy. Posiada dołączany napęd na 4×4 z reduktorem oraz blokadą mechanizmu różnicowego, wyciągarkę, oświetlenie ostrzegawcze i dźwiękowe, sprzęt łączności. Obsadę pojazdu stanowi dwóch ratowników. W ramach projektu zakupiona została również przyczepa transportowa, przyczepka ratownicza do transportu poszkodowanego, nosze kubełkowe ratownicze, pług do odśnieżania.

Koszt zakupu pojazdu wraz z dostosowaniem do potrzeb OSP Brzostek wyniósł 56 500 zł, w tym:

– darowizna z Fundacji PKO – 20 000 zł

– darowizna z Fundacji Orlen – 10 000 zł

– darowizny od sponsorów – 21 500 zł

– środki własne OSP – 5 000 zł. 

Zarząd oraz strażacy OSP Brzostek składają serdeczne podziękowania wszystkim tym którzy wspomogli nasze starania i przyczynili się do realizacji tego projektu a w szczególności Panu Pawłowi Ciszczoniowi za wsparcie w pozyskaniu środków na ten cel, sponsorom, przyjaciołom naszej Jednostki, anonimowym darczyńcom, którzy wsparli zakup tego pojazdu i sprzętu niezbędnego do działań oraz wszystkim strażakom, którzy zabiegali o pozyskanie tego sprzętu.