Inspekcja Gotowości Operacyjnej

W czwartek, 14 grudnia 2017 miała miejsce w naszej jednostce kontrola gotowości operacyjnej. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Dębicy sprawdzali stan techniczny strażnicy oraz gotowość sprzętu i ludzi do podejmowania działań ratowniczych. Na inspekcję, która miała miejsce koło godziną 13:30 , stawiło się 6 strażaków w tym 1 kierowca, 2 dowódców i 4 ratowników z uprawnieniami do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Komisja kontrolująca jednostkę wystawiła ocenę końcową bardzo dobry.