Podsumowanie interwencji w roku 2017

W związku z zakończeniem kolejnego roku naszej działalności, tradycyjnie przedstawiamy krótkie podsumowanie dotyczące działalności ratowniczej jednostki OSP Brzostek. W roku 2017 nasza jednostka interweniowała 115 razy. Były to wyjazdy na terenie gminy jak i powiatu, które dotyczyły miejscowych zagrożeń w liczbie 94,  pożarów 20 oraz alarmy fałszywe 1. W różnych zdarzeniach w ciągu roku 2017 poszkodowanych zostało 35 osób a 3 osoby poniosły śmierć w wyniku odniesionych obrażeń. Różnorodność w tym okresie podejmowanych interwencji ukazuje jak wszechstronnie wyszkoleni muszą być strażacy-ratownicy.

Rok 2017 był kolejnym, w którym podnosiliśmy swoje kwalifikacje. Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju szkoleniach, w tym ćwiczeniach z ratownictwa lodowego, ćwiczeniach na obiektach w Grudnej Górnej, ćwiczeniach w komorze ogniowej w Łososinie Górnej, ćwiczeniach z pożarów wewnętrznych i gaszeniach zbiorników LPG w Kielcach. Zorganizowaliśmy warsztaty i ćwiczenia praktyczne w naszej jednostce dla strażaków PSP i OSP z kilku województw pod nazwą Warsztaty Pożary Wewnętrzne Brzostek 2017 w miesiącach kwiecień i wrzesień 2017.

Szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej powiększyły się też o 7 nowych strażaków, którzy w 22 grudnia ukończyli kurs podstawowy strażaka ratownika i od tamtego czasu uczestniczą już w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Obecnie Jednostka Operacyjno-Techniczna liczy 39 strażaków.