Wizyta w Szkole Podstawowej w Gorzejowej

8 listopada na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gorzejowej druh naszej jednostki odwiedził oddział przedszkolny oraz odbył spotkanie z uczniami poszczególnych klas. Wizyta miała na celu zapoznanie dzieci ze specyfiką działalności OSP i pracy strażaka, prezentację podstawowego sprzętu i wyposażenia oraz pogadankę na tematy związane z bezpieczeństwem i zapobieganiem zagrożeniom. Spotkanie sprawiło sporo radości zwłaszcza najmłodszym dzieciakom. Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki edukacyjne w naszej gminie.