Pożar sadzy w kominie – Januszkowice

W środę 07.11.2022 około godziny 20:30 Dyżurny SKKP w Dębicy otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Januszkowice. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Brzostek, OSP Januszkowcie, OSP Nawsie Brzosteckie.

Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska kotła, sprawdzeniem przewodu kominowego kamerą termowizyjną na całej jego długości oraz wszystkich pomieszczeń przylegających do komina miernikiem wielogazowym – nie stwierdzono zagrożenia. Następnie przy użyciu wyciora kominowego zrzucono resztki sadzy i usunięto na zewnątrz. Po zakończeniu działań budynek sprawdzono urządzeniami pomiarowymi – nie stwierdzono zagrożenia.

UWAGA !!!

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

  • wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,
  • wygasić ogień w piecu, kominku,
  • zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
  • przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
  • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

WAŻNE !!!

  • NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
  • Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).