Zebranie sprawozdawcze OSP

W dniu 12.02.2022 r.,  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym podsumowano działalność OSP Brzostek w roku 2021. Przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Przedstawiono plan działalności na rok bieżący 2022. W czasie zebrania ślubowanie na sztandar OSP Brzostek złożyli Jakub Batycki, Wiktor Kuczwara. Po zakończeniu zebrania strażacy i zaproszeni goście spotkali się przy wspólnym stole na poczęstunku.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście m.in.:

– Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek

– Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski