Zebranie sprawozdawcze OSP

22 marca 2022 Godniak 0

W dniu 12.02.2022 r.,  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym podsumowano działalność OSP Brzostek w roku 2021. Przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, sprawozdanie finansowe […]