Wola Brzostecka – pożar sadzy w przewodzie kominowym

W sobotę 26.06.2021 około godziny 20:38 Dyżurny SKKP w Dębicy otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wola Brzostecka. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Brzostek, OSP Nawsie Brzosteckie.

Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska kotła, podaniu jednego prądu gaśniczy mgły wodnej z lancy kominowej z równoczesnym sprawdzeniem przewodu kominowego kamerą termowizyjną na całej jego długości oraz wszystkich pomieszczeń przylegających do komina miernikiem wielogazowym – nie stwierdzono zagrożenia. Następnie przy użyciu wyciora kominowego zrzucono resztki sadzy i usunięto na zewnątrz. Po zakończeniu działań budynek sprawdzono urządzeniami pomiarowymi – nie stwierdzono zagrożenia.

UWAGA !!!

W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:

  • wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku,
  • wygasić ogień w piecu, kominku,
  • zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
  • przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,
  • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.

WAŻNE !!!

  • NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
  • Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).