Nowy sprzęt przyczepa do ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego

W dniu 29 maja 2018 r. na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku pojawił się nowy sprzęt.

Została zakupiona przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno – przeciwpowodziowego, dozowarka materiałów sypkich i granulowanych DMSiG „Neptun”. Środki na zakup tego sprzętu pochodzą z Budżetu Gminy Brzostek. W dniu odbioru sprzętu odbyło się szkolenie i instruktaż dla strażaków gdzie przekazano niezbędną wiedzę i spostrzeżenia dotyczące pracy dozowarki.

Zasadniczym przeznaczeniem tego urządzenia jest szybkie zasypywanie worków piaskiem podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych (1000 szt./h). Po wymianie panela z workowania piasku na panel posypywania, dozowarka może pracować, jako posypywarka sorbentów sypkich w czasie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego związanych z usuwaniem rozlanych substancji niebezpiecznych na drogach, gdzie wymagane jest podanie sorbentu na znacznych odległościach w krótkim czasie. Urządzenie zamontowane na przyczepie dwuosiowej jako mobilne lub może pracować jako stacjonarne.