Dzień Strażaka w Januszkowicach

5 maja 2018 r. do naszej jednostki trafił nowy sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, w skład którego weszły: zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, deską ortopedyczna, szyny Kramera i opatrunki hydrożelowe. Sprzęt medyczny trafił również do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Siedlisk Bogusz, Grudnej Dolnej, Januszkowic i Nawsia Brzosteckiego.

Gminne obchody Dnia Strażaka  rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w januszkowickiej świątyni, następnie przemarszem do Domu Strażaka w Januszkowicach. Burmistrz Brzostku wspólnie z  Danielem Wójcikiem przekazał podziękowania i życzenia Druhnom i Druhom z wszystkich 11 jednostek OSP na ręce przybyłych reprezentantów. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie zestawów do ratownictwa medycznego, które przekazał Burmistrz Wojciech Staniszewski oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzostku dh Daniel Wójcik. Zakup sprzętu przez Urząd Gminy w Brzostku był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Cały przekazany sprzęt zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie  Brzostek realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości opatrzone zostały logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczone klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Dzięki pozyskanemu zestawowi PSP R1 udało się wyposażyć w sprzęt medyczny kolejny samochód ratowniczo – gaśniczy. Pozwoli to na udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym w zdarzeniach, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.