Ćwiczenia – Klecie

W dniu 06.08.2022 zorganizowaliśmy w miejscowości Klecie na terenie zbiornika wodnego warsztaty z zarządzania wodą oraz budowy wysokowydajnych układów pompowo – wężowych przy pożarach.

W czasie warsztatów omówiono zagadnienia:

– doskonalenie współdziałania sił ratowniczych z różnych powiatów

– praktyczne wykorzystanie autopomp, motopomp pożarniczych, zbiorników buforowych

– doskonalenie zarządzania wodą przy dużych pożarach

– sprawdzenie praktyczne metod organizacji i budowy wydajnych punktów czerpania wody

– sprawdzenie praktyczne metod organizacji i budowy wydajnych układów pompowo – wężowych przy pożarach

– doskonalenie w zakresie poboru wody z miejsc trudnych w punktach czerpania wody

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki

– GCBA OSP KSRG Brzostek

– GBA OSP KSRG Brzostek

– SLRR OSP KSRG Brzostek

– GCBA OSP KSRG Stobierna (pow. rzeszowski)

– GBA OSP Czermna (pow. tarnowski)

– SLRR OSP Czermna + quad (pow. tarnowski)

– GBARt OSP KSRG Trzcinica (pow. jasielski)

– GLBM OSP KSRG Trzcinica (pow. jasielski)

– GBARt OSP KSRG Osobnica (pow. jasielski)

– GLBM OSP KSRG Osobnica (pow. jasielski)

– OSP KSRG Wiśniowa (pow. strzyżowski)

– OSP Baryczka (pow. strzyżowski)