Ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej z jednostkami OSP

04 lipca na zbiorniku wodnym w Strzegocicach odbyły się ćwiczenia 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy z jednostkami OSP. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności współdziałania WOT ze strażakami podczas działań ratowniczych na akwenach oraz podczas powodzi. W szkoleniu udział wzięło 70 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szkolenie prowadzili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku

– Daniel Wójcik
– Łukasz Godniak
– Rafał Godniak
– Jacek Kaczka
– Konrad Stasiowski
– Szymono Kukla
– Krzysztof Baran
– Krzysztof Kawalec

Zakres ćwiczeń obejmował:
– ewakuacja osób poszkodowanych z terenów zagrożonych powodzią,
– podejmowanie osób z wody,
– pierwsza pomoc dla osób podtopionych i wyciągniętych z wody,
– rozkładanie rękawów powodziowych
– działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi napełnianie worków z piaskiem z użyciem specjalistycznego sprzętu, budowa wałów przy wykorzystaniu worków z piaskiem
– zapoznanie ze sprzętem będącym na wyposażeniu OSP

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach.
– GBA + przyczepa do workowania piasku – OSP KSRG Brzostek,
– GLBARt + łódka – OSP KSRG Brzostek
– GBA – OSP KSRG Nawsie Brzosteckie
– SLOp + łódka – OSP KSRG Nawsie Brzosteckie
– WOT