Warsztaty Trenażer Gazowy

W dniu 08.06.2017 w Kielcach, dwóch ratowników z OSP KSRG Brzostek wzięło udział w warsztatach trenażer gazowy LPG poprowadzonych przez Firmę OLC FIRE. Uczestniczyliśmy zarówno w części teoretycznej i praktycznej warsztatów. Jest to jedyny mobilny trenażer LPG oddający w 100% rzeczywiste warunki podczas uwolnienia i pożaru gazu na zbiorniku magazynowym mieszanin propan-butan.  Dzięki trenażerowi można było realnie odwzorować różne scenariusze związane np. z rozszczelnieniem się instalacji czy też pożarem zbiornika pełnego gazu propan-butan. Strażacy mieli też możliwość przetestowania na żywo różnych sposobów prowadzenia akcji. Wyrazy podziękowania kierujemy do Firmy OLC FIRE za profesjonalną realizacje szkolenia.

Foto: Rafał Godniak

Foto: Obiektiv