Regulamin

RESCUE BRZOSTEK 2018  – REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 1. Organizatorem wydarzenia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku i Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz do stosowania jego postanowień. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu.
 3. Konferencja wg harmonogramu:
 • 28.04.2018 r. – Seminarium wykładowe w Domu Kultury w Brzostku, ul. 20 czerwca 4, 39-230 Brzostek;
 •  29.04.2018 r. – Warsztaty praktyczne na poligonie ratowniczym (zbiórka plac ćwiczeń Brzostek ul. Szkotnia – obok sklepu Lewiatan).
 1. Porządek konferencji oraz formularz zgłoszeniowy jest przekazany na oficjalnej stronie wydarzenia www.straz-brzostek.pl .
 2. Koszty uczestnictwa:
 • Wariant jednego dnia (seminarium – 28.04.2018) – 60 zł,
 • Wariant dwóch dni (seminarium i warsztaty) – 150 zł,
 • Nocleg 28/29.04.2018 r. (sobota/niedziela) – 75 zł/os.
 1. Rejestracja wszystkich uczestników odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną. Ilość miejsc ograniczona: seminarium max. 150 osób; Warsztaty max. 50 osób. Zastrzegamy, że głównym kryterium kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń oraz zaksięgowanie wpłaty. W przypadku bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem zostanie wprowadzony limit ilości osób zakwalifikowanych z danej jednostki o czym organizator poinformuje poprzez stronę internetową www.straz-brzostek.pl .
 2. Rejestracja trwa od 14.03.2018 r. do 30.03.2018 r.
 3. Uczestnik ma do wyboru:
 • Rejestracja na jeden dzień
 • Rejestracja na dwa dni (nie ma możliwości uczestnictwa tylko w warsztatach) Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na wydarzenie zostanie wysłana najwcześniej 2 dni roboczy od daty zakończenia rejestracji.

9.Płatności odbywają się w sposób następujący:

 • Po rejestracji wpłata 100zł za seminarium, następnie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na drugi dzień warsztatów należy opłacić w podanym terminie kolejne 120zł za drugi dzień i ewentualnie nocleg 80 zł, na numer konta podany w informacji zwrotnej po rejestracji.
 1. Cena zawiera: opłaty organizacyjne, instruktorów, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, nocleg (jeżeli wybrano taką opcję), materiały szkoleniowe. Cena nie zawiera transportu uczestników na miejsce seminarium i ćwiczeń. Cena noclegu zawiera zakwaterowanie w hotelu oraz śniadanie.
 2. Istnieje również możliwość zakwaterowania się w hotelach w dniach 27/28.04.2018 r. (piątek/sobota) w cenie 80 zł/os. Uczestnik sam, we własnym zakresie rezerwuje sobie miejsce w hotelu. Dane kontaktowe z hotelem zostaną podane w informacji zwrotnej (ilość miejsc ograniczona).
 3. Organizator nie odpowiada za rozmieszczenie uczestników w hotelu.
 4. Mając na uwadze charakter służbowy wydarzenia podczas seminarium wykładowego obowiązuje umundurowanie służbowe lub koszarowe. W dniu warsztatów i na terenie całego poligonu do ćwiczeń obowiązuje ubranie specjalne i środki ochrony indywidualnej przewidziane do działań ratowniczo- gaśniczych. Uczestnik jest zobowiązany posiadać powyższe środki we własnym zakresie.
 5. Wymagania uczestników biorących udział w ćwiczeniach praktycznych:
 • Aktualne badania lekarskie oraz dobra sprawność fizyczna. Podczas ćwiczeń należy mieć przy sobie kserokopię zaświadczenia lekarskiego do wglądu.
 • Ukończone szkolenie minimum podstawowe strażaka (OSP lub PSP).
 • Posiadanie doświadczenia w akcjach ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności z zakresu ratownictwa technicznego – drogowego.
 • Aktualne ubezpieczenie NNW w macierzystej jednostce.

Posiadanie wyposażenia:

– Ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne (pożarnicze), hełm pożarniczy, kominiarka strażacka. Organizator nie przewiduje wyposażania uczestników powyższym sprzętem.

 1. Każdego uczestnika obowiązuje znajomości przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
 1. Kontakt z organizatorem odbywa się jedynie drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach organizator nawiąże kontakt telefoniczny po uprzednim wysłaniu zapytania przez uczestnika.
 2. Zastrzegamy, że postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na oficjalnej stronie internetowej.
 3. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów otrzyma stosowny Certyfikat.

 

ORGANIZATORZY