REGULAMIN RESCUE BRZOSTEK 2022

 1. Organizatorem RESCUE BRZOSTEK 2022 jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku i Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz do stosowania jego postanowień. Rejestracja uczestnika oznacza akceptację regulaminu.
 3. Warsztaty wg harmonogramu:
 • 22.04.2022 r. – DZIEŃ I

– BASIC RT – szkolenie w zakresie podstawowym

Lokalizacja: Klecie 125, 39-230 Brzostek.

Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń uczestników max. 24 osoby.

 • 22.04.2022 r. – DZIEŃ I   

– Epizod nocny ćwiczeń Ratownictwa Technicznego

Lokalizacja: teren Gminy Brzostek

Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń uczestników max. 24 osoby.

 • 23.04.2022 r. – DZIEŃ II

– Seminarium – wykłady dla uczestników w sali wykładowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

Lokalizacja: Klecie 125, 39-230 Brzostek.

– Szkolenie praktyczne na poligonie ratowniczym

Lokalizacja: Klecie 125, 39-230 Brzostek.

 • 24.04.2022 r. – DZIEŃ III

– Szkolenia praktyczne na poligonie ratowniczym

Lokalizacja: Klecie 125, 39-230 Brzostek.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia:

www.straz-brzostek.pl/rejestracja-RB2022/

 1. Koszty uczestnictwa:
 • Seminarium i warsztaty – 400 zł/osoba. W przypadku faktury VAT należy do tej kwoty 400 zł doliczyć podatek 23%. Osoby zakwalifikowane na pierwszy dzień BASIC RT i ćwiczenia nocne opłacają dodatkowo 40 zł do kwoty bazowej 400 zł.
 1. Rejestracja wszystkich uczestników odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na stronie internetowej: straz-brzostek.pl/rejestracja-RB2022/
 2. Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników RESCUE BRZOSTEK 2022.
 3. Planowana liczba uczestników Rescue Brzostek 2022:

– Basic RT – 24 osoby,

– Epizod ćwiczeń nocnych – 24 osoby,

– Seminarium – wykłady max. 84 osób,

– Warsztaty max. 84 osób.

Zastrzegamy, że głównym kryterium kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń oraz zaksięgowanie wpłaty w wyznaczonym terminie. W przypadku bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem zostanie wprowadzony limit ilości osób zakwalifikowanych z danej Jednostki o czym organizator poinformuje poprzez stronę internetową www.straz-brzostek.pl i media społecznościowe.

 1. Rejestracja trwa od 01.03.2022 r. do 14.03.2022 r.

W przypadku wyczerpania miejsc dla uczestników organizator zakończy rejestrację przed upływem daty rejestracji.

– Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na wydarzenie zostanie wysłana najpóźniej 7 dni roboczych od daty zakończenia rejestracji. Uczestnik zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie zostają skreślone z listy uczestników a na ich miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej.

– Płatności odbywają się w sposób następujący:

Po informacji zwrotnej dla uczestników zakwalifikowanych należy dokonać wpłaty należnej kwoty za warsztaty na numer konta podany w informacji zwrotnej po rejestracji przez Organizatora.

 1. Cena zawiera: opłaty organizacyjne, instruktorów, wyżywienie, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, rękawice techniczne, koszulka promująca wydarzenie. Cena nie zawiera transportu uczestników na miejsce warsztatów i ćwiczeń.
 2. Mając na uwadze charakter służbowy wydarzenia podczas seminarium wykładów obowiązuje umundurowanie koszarowe. W dniu warsztatów i na terenie całego poligonu do ćwiczeń obowiązuje ubranie specjalne i środki ochrony indywidualnej przewidziane do działań ratowniczo- gaśniczych. Uczestnik jest zobowiązany posiadać powyższe środki we własnym zakresie.
 3. Wymagania uczestników biorących udział w ćwiczeniach praktycznych:
 • Aktualne badania lekarskie. Podczas ćwiczeń należy mieć przy sobie kserokopię zaświadczenia lekarskiego do wglądu.
 • Ukończone szkolenie minimum podstawowe strażaka (OSP lub PSP).
 • Posiadać doświadczenie w akcjach ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności z zakresu ratownictwa technicznego.
 • Aktualne ubezpieczenie NNW w macierzystej jednostce.
 1. Posiadanie wyposażenia:

Ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne (pożarnicze) lub techniczne, hełm pożarniczy, kominiarka strażacka. Organizator nie przewiduje wyposażania uczestników powyższym sprzętem.

 1. Każdego uczestnika obowiązuje znajomości przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
 2. Kontakt z organizatorem odbywa się jedynie drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach organizator nawiąże kontakt telefoniczny po uprzednim wysłaniu zapytania przez uczestnika.
 3. Zastrzegamy, że postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na oficjalnej stronie internetowej i mediach społecznościowych.
 4. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów otrzyma stosowny imienny Certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach RESCUE BRZOSTEK 2022.

ORGANIZATORZY