REGULAMIN RESCUE BRZOSTEK 2020

1.Organizatorem wydarzenia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku i Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz do stosowania jego postanowień. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu.

3. Konferencja wg. harmonogramu:

– 25.04.2020 r. – Seminarium wykładowe w Domu Kultury w Brzostku, ul. 20 czerwca 4, 39-230 Brzostek oraz część szkoleniowa przy wrakach ul. Okrągła (stadion miejski), Brzostek.

–  26.04.2020 r. – Warsztaty praktyczne na poligonie ratowniczym zbiórka plac ćwiczeń Brzostek ul. Okrągła (stadion miejski).

4. Porządek konferencji oraz formularz zgłoszeniowy jest przekazany na oficjalnej stronie wydarzenia www.straz-brzostek.pl .

5. Koszty uczestnictwa:

– Wariant jednego dnia (seminarium – 25.04.2020) – ……..,

– Wariant dwóch dni 25-26.04.2020 (seminarium i warsztaty) – ………,

– Nocleg 25/26.04.2020 r. (sobota/niedziela) – 80 zł/os.

6. Rejestracja wszystkich uczestników odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną. Ilość miejsc ograniczona: seminarium max. 150 osób; Warsztaty max. 80 osób. Zastrzegamy, że głównym kryterium kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń oraz zaksięgowanie wpłaty. W przypadku bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem zostanie wprowadzony limit ilości osób zakwalifikowanych z danej jednostki o czym organizator poinformuje poprzez stronę internetową www.straz-brzostek.pl .

7. Rejestracja trwa od 12.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

8. Uczestnik ma do wyboru:

– Rejestracja na jeden dzień

– Rejestracja na dwa dni (nie ma możliwości uczestnictwa tylko w warsztatach) Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na wydarzenie zostanie wysłana najwcześniej 5 dni roboczych od daty zakończenia rejestracji.

9. Płatności odbywają się w sposób następujący:

– Po informacji zwrotnej od Organizatora do osób zakwalifikowanych należy dokonać wpłaty należnej kwoty za warsztaty i ewentualnie nocleg 80 zł, na numer konta podany w informacji zwrotnej po rejestracji przez Organizatora.

10. Cena zawiera: opłaty organizacyjne, instruktorów, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, nocleg (jeżeli wybrano taką opcję), materiały szkoleniowe. Cena nie zawiera transportu uczestników na miejsce seminarium i ćwiczeń. Cena zawiera nocleg bez śniadania.

11. Istnieje również możliwość zakwaterowania się w hotelach w dniach 24/25.04.2020 r. (piątek/sobota) w cenie 80 zł/os. Uczestnik sam, we własnym zakresie rezerwuje sobie miejsce w hotelu. Dane kontaktowe z hotelem zostaną podane w informacji zwrotnej (ilość miejsc ograniczona).

12. Organizator nie odpowiada za rozmieszczenie uczestników w hotelu.

13. Mając na uwadze charakter służbowy wydarzenia podczas seminarium wykładowego obowiązuje umundurowanie służbowe lub koszarowe. W dniu warsztatów i na terenie całego poligonu do ćwiczeń obowiązuje ubranie specjalne i środki ochrony indywidualnej przewidziane do działań ratowniczo- gaśniczych. Uczestnik jest zobowiązany posiadać powyższe środki we własnym zakresie.

14. Wymagania uczestników biorących udział w ćwiczeniach praktycznych:

– Aktualne badania lekarskie oraz dobra sprawność fizyczna. Podczas ćwiczeń należy mieć przy sobie kserokopię zaświadczenia lekarskiego do wglądu.

– Ukończone szkolenie minimum podstawowe strażaka (OSP lub PSP).

– Posiadanie doświadczenia w akcjach ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności z zakresu ratownictwa technicznego – drogowego.

– Aktualne ubezpieczenie NNW w macierzystej jednostce.

15. Posiadanie wyposażenia:

– ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne (pożarnicze), hełm pożarniczy, kominiarka strażacka. Organizator nie przewiduje wyposażania uczestników powyższym sprzętem.

16. Każdego uczestnika obowiązuje znajomości przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

17. Kontakt z organizatorem odbywa się jedynie drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach organizator nawiąże kontakt telefoniczny po uprzednim wysłaniu zapytania przez uczestnika.

18. Zastrzegamy, że postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na oficjalnej stronie internetowej.

19. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów otrzyma stosowny Certyfikat.

ORGANIZATORZY