REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Rejestracja uczestników od ……2021 do ….2021.

Ilość miejsc ograniczona:

– Seminarium – … osób

– Warsztaty – … osób (niema możliwości zapisania się tylko na warsztaty)

Koszty uczestnictwa:

  • Wariant jednego dnia (seminarium) – … zł,
  • Wariant dwóch dni (seminarium i warsztaty) – …. zł,
  • Nocleg 27/28.04.2021 r. (sobota/niedziela) – …. zł/os.

Regulamin uczestnictwa:

Formularz zgłoszeniowy:

Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: straz.brzostek@interia.pl