REGULAMIN

RESCUE BRZOSTEK 2021  – REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 1. Organizatorem RESCUE BRZOSTEK 2021 jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku i Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z tym regulaminem oraz do stosowania jego postanowień. Rejestracja uczestnika oznacza akceptację regulaminu.
 3. Warsztaty wg harmonogramu:
 • 07.2021 – DZIEŃ I – BASIC RT – Szkolenie RT w zakresie podstawowym – Klecie 125, 39-230 Brzostek.
 • 07.2021 r. – DZIEŃ II – Seminarium wykłady w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Klecie 125 po czym szkolenia praktyczne przy wrakach miejscowość Klecie 125, 39-230 Brzostek.
 • 07.2021 r. – DZIEŃ III – Szkolenia praktyczne na poligonie ratowniczym w miejscowości Klecie 125, 39-230 Brzostek (przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II)
 1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia:

www.straz-brzostek.pl/formularz-zloszeniowy/

 1. Koszty uczestnictwa:
 • Seminarium i warsztaty – 380 zł/osoba. W przypadku faktury VAT należy do tej kwoty doliczyć podatek 23%.
 1. Rejestracja wszystkich uczestników odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną.

Uwaga !!!! Ilość miejsc ograniczona:

– Basic RT – max 20 osób.

– Seminarium – wykłady max. 70 osób;

– Warsztaty max. 70 osób.

Zastrzegamy, że głównym kryterium kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń oraz zaksięgowanie wpłaty. W przypadku bardzo dużego zainteresowania wydarzeniem zostanie wprowadzony limit ilości osób zakwalifikowanych z danej Jednostki o czym organizator poinformuje poprzez stronę internetową www.straz-brzostek.pl .

 1. Rejestracja trwa od 27.05.2021 r. do 10.06.2021 r.

W przypadku wyczerpania miejsc dla uczestników organizator zakończy rejestrację przed upływem daty rejestracji.

 1. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na wydarzenie zostanie wysłana najwcześniej 7 dni roboczych od daty zakończenia rejestracji.
 2. Płatności odbywają się w sposób następujący:

Po informacji zwrotnej dla uczestników zakwalifikowanych należy dokonać wpłaty należnej kwoty za warsztaty na numer konta podany w informacji zwrotnej po rejestracji przez organizatora.

 1. Cena zawiera: opłaty organizacyjne, instruktorów, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, rękawice techniczne, koszulka promująca wydarzenie. Cena nie zawiera transportu uczestników na miejsce warsztatów i ćwiczeń.
 2. Mając na uwadze charakter służbowy wydarzenia podczas seminarium wykładów obowiązuje umundurowanie koszarowe. W dniu warsztatów i na terenie całego poligonu do ćwiczeń obowiązuje ubranie specjalne i środki ochrony indywidualnej przewidziane do działań ratowniczo- gaśniczych. Uczestnik jest zobowiązany posiadać powyższe środki we własnym zakresie.
 3. Wymagania uczestników biorących udział w ćwiczeniach praktycznych:
 • Aktualne badania lekarskie. Podczas ćwiczeń należy mieć przy sobie kserokopię zaświadczenia lekarskiego do wglądu.
 • Ukończone szkolenie minimum podstawowe strażaka (OSP lub PSP).
 • Posiadać doświadczenie w akcjach ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności z zakresu ratownictwa technicznego.
 • Aktualne ubezpieczenie NNW w macierzystej jednostce.
 1. Posiadanie wyposażenia:

Ubranie specjalne, buty strażackie, rękawice specjalne (pożarnicze) lub techniczne, hełm pożarniczy, kominiarka strażacka. Organizator nie przewiduje wyposażania uczestników powyższym sprzętem.

 1. Każdego uczestnika obowiązuje znajomości przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
 2. Kontakt z organizatorem odbywa się jedynie drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach organizator nawiąże kontakt telefoniczny po uprzednim wysłaniu zapytania przez uczestnika.
 3. Zastrzegamy, że postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na oficjalnej stronie internetowej.
 4. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów otrzyma stosowny imienny Certyfikat potwierdzający udział w Warsztatach RESCUE BRZOSTEK 2021.

ORGANIZATORZY