JOT

Uchwała nr 1/2013

   Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku

z dnia 25.01.2013 rok.

w sprawie zmiany uchwały nr 01/2010 Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP w Brzostku.

§ 1

Na wniosek naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku z dnia 15.01.2013 r. Zarząd OSP Brzostek na posiedzeniu w dniu 25.01.2012 r. zmienia z dniem 25.01.2013 r. kategorię Jednostki Operacyjno- Technicznej JOT II  na JOT I.

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi OSP Brzostek

 


Uchwała nr 1/2010

   Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku

z dnia 26.03.2010 rok.

 

w sprawie powołania Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP w Brzostku  oraz zatwierdzenia i nadania Regulaminu Organizacyjnego JOT

§ 1

Na wniosek naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku z dnia 01.03.2010 r. Zarząd OSP Brzostek na posiedzeniu w dniu 23.03.2010 r. powołuje z dniem 23.03.2010 roku pośród członków czynnych OSP w Brzostek

Jednostkę Operacyjno- Techniczną ( JOT) kategorii II (JOT II)

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

 

Zarząd OSP Brzostek zatwierdza i nadaje Jednostce Operacyjno- Technicznej ( JOT) OSP Brzostek Regulamin Organizacyjny, który wchodzi w życie w dniu 23.03.2010 r. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi OSP Brzostek