Zapytanie ofertowe

15 sierpnia 2023 Godniak 0

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych w ramach realizowanych zadań na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Jednostki OSP […]