Dofinansowanie NIW – PROO 5

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 10 000,00 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 5”, na realizację zadania pod tytułem: „Pomoc awaryjna – uszkodzony silnik”

Zadanie obejmowało zakup fabrycznie nowego silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej. Łączny koszt zadania to kwota 10 000,00 zł, która w całości została sfinansowana z Narodowego Instytutu Wolności.