Dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie

W ramach programu “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych część 2 dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” OSP Brzostek pozyskała:

– Wentylator oddymiajacy Leader mt 225 Neo

– 1 szt. – Pilarke ratowniczą STIHL MS-462 MCR

– 1 szt. – Radiotelefon Motorola DM4600e – 1 kpl.

– Sciągacz linowy 3,2 T – 1 kpl.

– Szelki bezpieczeństwa – 1 szt.

– Hełm strażacki Dragon HT-05 – 2 szt.

– Narzędzie ratownicze Hooligan – 1 szt.

Całkowity koszt projektu: 17 179,08

Wysokość dofinansowania: 15 000,00

Dofinansowanie Gminy Brzostek: 2 179,08

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy Nas wsparli w realizacji tego projektu:

– Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

– Panu Posłowi Krzysztofowi Sobolewskiemu

– Panu Pawłowi Ciszczoń – Dyrektorowi Biura Poselskiego Posła Krzysztof Sobolewski

– Panu Wojciechowi Staniszewskiemu Burmistrzowi Brzostku

– Radnym Rady Miejskiej w Brzostku, oraz wszystkim którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych dla Naszej Jednostki.