Dofinansowanie Narodowego Instytutu Wolności

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku otrzymała środki finansowe w wysokości 6996,00 zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 5”, na realizację zadania pod tytułem: „Przywrócenie gotowości bojowej OSP KSRG Brzostek”

Na podstawie zawartej umowy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum  Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie Jednostka OSP Brzostek zrealizowała zadanie, które obejmowało zakup materiałów i wymianę oświetlenia ostrzegawczego wraz z modulatorem w samochodzie OSP Brzostek. Łączny koszt zadania to kwota 7500 zł. Pozostała kwota to wkład własny OSP Brzostek.