Nowy sprzęt na wyposażeniu

Od dnia 06.04.2020 strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku i Siedliska Bogusz prowadzą na terenie Gminy Brzostek akcję dekontaminacji miejsc użyteczności publicznej w związku z epidemią kronawirusa.

Dzięki przekazanym przez Radnych Rady Miejskiej w Brzostku zrzeszonych w Klub Radnych Samorząd Dla Mieszkańców i Daniel Wójcik – Radny Rady Powiatu Dębickiego środkom finansowym, zostłay zakuione 2 opryskiwacze spalinowe (po 1 dla każdej jednostki), które usprawniają te działania ratownicze. Opryskiwacze mogą służyć także podczas innych zdarzeń, np. związanych z pożarami traw i lasu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.