Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

W dniu 02.02.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym podsumowano działalność OSP Brzostek w roku 2019. Przedstawiono sprawozdania  z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Przedstawiono plan działalności na rok bieżący 2020. Po zakończeniu zebrania strażacy i  zaproszeni goście spotkali się przy wspólnym stole na poczęstunku.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście m.in.:

– Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Roman Merchut

– Prezes Zarządu Gminnego OSP w Brzostku Daniel Wójcik

– Komendant Gminny OSP Brzostek Krzysztof Zegarowski

– Burmistrz Miasta i Gminy Brzostek Wojciech Staniszewski

– Pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej Marta Dodolak

– Delegacja OSP Kołaczyce