Wsparcie WFOŚiGW w Rzeszowie

Dofinansowanie dla jednostki OSP Brzostek na zakup sprzętu i wyposażenia ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 16 000,00 zł.

W roku bieżącym Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku przygotował i złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu i uzbrojenia osobistego strażaka. W dniu 14.11.2019r. zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie zdecydował o przyznaniu jednostce OSP dotacji w wysokości 16 000,00 zł natomiast pozostałe środki jako wkład własny zostanie przeznaczony ze środków własnych Jednostki OSP. Zakup zostanie zrealizowany do końca grudnia 2019r.

W związku z powyższym w imieniu Zarządu OSP w Brzostek składamy wyrazy podziękowania Panu Adamowi Skibie Prezesowi WFOŚiGW w Rzeszowie za wsparcie i przekazane środki na zakup sprzętu ratowniczego.