Ćwiczenia Siedliska Bogusz

W dniu 3.11.2019 w Siedliskach-Bogusz odbyły się ćwiczenia Jednostek OSP z terenu gminy Brzostek. Całość ćwiczeń nadzorował przybyły na miejscu przez Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy bryg. Krzysztof Marek.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwali, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP w Dębicy bryg. Jacek Pawłowski, wraz z mł. bryg. Wiktorem Poradą.
Po części teoretycznej którą omówiono na wstępie przystąpiono do praktyki, głównym założeniem był pożar na piętrze budynku użyteczności publicznej. Wewnątrz zadymionych pomieszczeń znajdowały się osoby poszkodowane. Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych ewakuowałi poszkodowanych na zewnątrz, gdzie udzielano poszkodowanym Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Siły i środki:

GBA – JRG nr 2 Dębica

SLKw – KP PSP Dębica

GBA – OSP KSRG Brzostek

GBA – OSP KSRG Siedliska Bogusz

GBA – OSP KSRG Nawsie Brzosteckie

GBA – OSP Januszkowice

GBA – OSP Skurowa

GBA – OSP Grudna Górna

GLM – OSP Zawadka Brzostecka

GLBM – OSP Grudna Dolna

GLM – OSP Grudna Górna

Policja