Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.

W dniu 23.02.2019 r., o godzinie 18:00 w naszej Jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym podsumowano działalność OSP Brzostek w roku 2018. Przedstawiono sprawozdania  z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Przedstawiono plan działalności na rok bieżący 2019. Po zakończeniu zebrania strażacy i  zaproszeni goście spotkali się przy wspólnym stole na poczęstunku.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście m.in.:

– Zastępca Dowódcy JRG nr 2 w Dębicy asp. sztab. Ryszard Maziarka

– Prezes Zarządu Gminnego OSP w Brzostku Daniel Wójcik

– Komendant Gminny OSP Brzostek Krzysztof Zegarowski

– Proboszcz Parafii Brzostek ks. Marek Mnich

– Burmistrz Miasta i Gminy Brzostek Wojciech Staniszewski

– Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku Marcin Sas