Warsztaty Pożary Wewnętrzne Mieszkaniówka 2017

9 września br. (sobota) o godzinie 10:00 w miejscowości Grudna Górna zorganizowano II część warsztatów „MIESZKANIÓWKA BRZOSTEK 2017” których tematem przewodnim były pożary wewnętrzne. Organizatorem warsztatów była Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku.

Po przybyciu wszystkich Jednostek na miejsce ćwiczeń warsztaty rozpoczęły się od zbiórki i przywitania przybyłych Jednostek przez Naczelnika OSP Brzostek Rafała Godniaka. Zajęcia podzielono na trzy epizody. Pierwszy to przypomnienie technik operowania prądami gaśniczymi. Ćwiczono techniki podawania prądów gaśniczych, metody poruszania się w rocie, procedurę otwarcia drzwi. Drugim epizodem ćwiczeń była budowa stanowiska wodnego do czerpania wody na lokalnym potoku w miejscowości Grudna Dolna przez strażaków OSP Grudna Dolna i OSP Brzostek gdzie tankowano samochody celem zabezpieczenia wodnego dla prowadzonych ćwiczeń. W ostatnim epizodzie ćwiczeń strażacy zostali podzielni na dwie grupy ubrani w środki ochrony indywidualnej wchodzili do budynku i pod okiem instruktorów obserwowali rozwój pożaru gdzie celem były obserwacja zjawisk pożarowych wewnątrz budynku, w którym symulowano pożar wewnętrzny mieszkania. Następnie ćwiczono techniki chłodzenia gazów pożarowych oraz zmiękczenie pożaru czyli tzw. RESET. Po wykonanych ćwiczeniach ratownicy którzy już zakończyli wychodząc z budynku przypominali sobie technikę bezpiecznego i higienicznego zdejmowania aparatów oraz rozbierania się z zabrudzonego ubrania specjalnego.

Warsztaty nie były by oczywiście możliwe gdyby nie instruktor CFBT.pl i przy tej okazji słowa podziękowania dla Marcina Chuchro za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę. Podziękowanie również dla mł. kpt. Rafała Borkowskiego, Tomasz Bujar oraz Szymon Marszał którzy byli wsparciem dla instruktora przy realizacji poszczególnych etapów ćwiczeń. Słowa podziękowania dla Pana Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego za możliwość realizacji ćwiczeń na obiekcie jak również dla Prezesa OSP Ropa dh Artura Łukaszyka i Pana Jana Morańdy Wójta Gminy Ropa za możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczo – gaśniczego OSP Ropa, który wspierał naszą Jednostkę w ćwiczeniach. Podziękowanie dla Firmy Fenix Market na którą zawsze można liczyć za udostępnienie sprzętu dla ćwiczących (kamera termowizyjna, wentylatory oddymiające, nowe prądownice, odcinki „42”, lance gaśnicze, pakiety wężowe itp). Dziękuje strażakom OSP Brzostek którzy zaangażowali się w przygotowanie tych warsztatów gdzie bez ich pomocy byłoby to dużym utrudnieniem. Ze strony OSP Brzostek za warsztaty odpowiedzialny był Naczelnik OSP Brzostek Rafał Godniak.

Wyrazy podziękowania  kierujemy do osób i firm, które wsparły organizację warsztatów „MIESZKANIÓWKA BRZOSTEK 2017”

– Burmistrza Brzostku Pana Wojciecha Staniszewskiego

– Wójta Gminy Ropa Pana Jana Morańdy

– Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Wojciecha Buszka

– Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza

– Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzostku dh Daniela Wójcika

– Naczelnika OSP Siedliska Bogusz Pana Wojciecha Gąsiora

– Kierownika Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Pani Marty Król

– Dyrektora Gimnazjum w Brzostku Pana Jacka Berka

– Supron Kraków

– Fenix Market

– ELSTOB Paweł Wojnar

– PMS International Marek Wojnar

– FHU Mikrokosm

– Pani Krystyny Wójtowicz

– Pana Piotra Mirusa

W szkoleniu udział wzięli strażacy z Jednostek PSP i OSP:

– PSP Stalowa Wola

– SGSP Warszawa

– PSP Jasło

– OSP KSRG Brzostek

– OSP KSRG Ropa (woj. Małopolskie)

– OSP KSRG Biecz (woj. Małopolskie)

– OSP KSRG Stobierna (woj. Podkarpackie)

– OSP KSRG Wiśniowa (woj. Podkarpackie)

– OSP KSRG Mętów (woj. Lubelskie)

– OSP KSRG Radawiec Duży (woj. Lubelskie)

– OSP Grudna Dolna (woj. Podkarpackie)

– OSP KSRG Żołynia (woj. Podkaprackie)

– OSP KSRG Orzesze (woj. Śląskie)

 

 

 

Foto: Rafał Godniak

Foto: Piotr Pawlikowski

 

 

Foto: Paweł Batycki